Nieuws

terug naar overzicht

Laatste nieuwtjes

Wettelijke verplichting voor het inlezen van EID

Vanaf 1/10/2017 is het wettelijk verplicht om het electronisch identiteitsbewijs EID in te lezen bij elke bezoek aan de patient.
Indien er meerdere bezoeken per dag gebeuren, moet de EID ook elke keer ingescand worden.

Wij stellen aan onze klanten 2 mogelijke applicaties voor gsm of tablet ter beschikking voor het inlezen/scannen van het identiteitsbewijs.
Minstens 90% van het inlezen moet gebeuren via onderstaande documenten
- EID
- Electronische vreemdelingenkaart
- ISI+-kaart
- attest van verlies of diefstal
- attest van sociaal verzekerde 
Bij het ontbreken van bovenstaande documenten kan uitzonderlijk de barcode of een manuele invoer van de mutualiteitsklever gebeuren in maximum 10% van de gevallen.

De mutualiteiten betalen via het derdebetalerssysteem de zorgen uit.
Indien meer dan 10% van de bezoeken ingelezen worden via de mutualiteitsklever, wordt het dossier van de verpleegkundige in kwestie doorgestuurd naar de conventiecommissie van het RIZIV. Zij bepalen een mogelijke sanctie.